Rzadkie późne komplikacje siatki po hernioplastyce przepukliny pachwinowej systemem Prolene: raport trzech przypadków.
Podsumowanie artykułu „Rare late mesh complications following inguinal prolene hernia system hernioplasty: report of three cases” autorstwa Marinko Zuvela i wsp. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Surgery Today” w 2012 roku.
Badanie skupia się na analizie rzadkich późnych komplikacji siatek używanych w hernioplastyce przepuklin pachwinowych metodą systemu Prolene (PHS). Opisano trzy przypadki pacjentów, którzy doświadczyli późnych infekcji siatki, rozwijających się 7 lat po operacji, spowodowanych kontaktem siatki PHS z jelitami.
W dwóch przypadkach doszło do rozwoju przetok między siatką a wyrostkiem robaczkowym, a w jednym przypadku do przetoki z jelitem grubym, będącej konsekwencją penetracji siatki PHS do światła jelita.
W badaniu podkreślono, że późne infekcje siatki są zazwyczaj konsekwencją erozji jelit i przetok.
Zalecono stosowanie techniki onlay Lichtensteina, która zachowuje „nienaruszalność” przestrzeni przedotrzewnowej i sugerowano użycie lekkiej, porowatej siatki polipropylenowej, aby zminimalizować reakcje zapalne i włóknienie.