Prof. Dąbrowiecki  czyli ja

1979 – dyplom na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku; 1987 – specjalista chirurgii ogólnej; 1990 – doktorat; 1997 – habilitacja; 2013 – profesor zwyczajny (tzw. belwederski, nominacja z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego).

Od 2002 r. prof. nadzw. AM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, a w latach 2002-2004 Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego AM w Bydgoszczy. Po połączeniu AM w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu – profesor UMK i pełnomocnik Rektora UMK ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego (lata 2004 – 2005). W latach 2001-2012 kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

W okresie kierowania przeze mnie Kliniką Chirurgii powstał w niej wiodący w kraju ośrodek leczenia trudnych przypadków przepuklin, jedyny w regionie ośrodek chirurgii otyłości, przodujący ośrodek regionu w zakresie chirurgii endokrynologicznej, dostępu do łożyska naczyniowego oraz jednym z lepszych oddziałów chirurgii ogólnej w regionie i Polsce. W latach 2009-2012 byłem przewodniczącym Rady Ordynatorów Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy (co sobie bardzo cenię).


Do 2012 roku pracowałem  w Szpitalu Uniwersyteckim " Jurasza" w Bydgoszczy. Umowy nie przedłużono, gdyż według dyrektora szpitala leczyłem „za drogo” i „za trudne przypadki”.  

Po latach widzę, że wcześniejsza rezygnacja z pracy w wielkim szpitalu była słuszna (czas na młodych). Pracując jedynie prywatnie mam dużo więcej czasu dla leczonych przeze mnie osób. Staram się dobrze poznać pacjenta, dowiedzieć się więcej o jego życiu, stanie zdrowia, oczekiwania i lękach. Duże znaczenie ma dokładne wyjaśnienie przebiegu leczenia szpitalnego i poszpitalnego. Zależy mi, aby pacjent nie bał się operacji, miał ufność w dobry wynik leczenia. Jest dla mnie wielką przyjemnością, gdy pacjent jest zadowolony z przebiegu i wyniku leczenia.

Doświadczenie w chirurgii przepuklin zdobywałem operując setki chorych. Pierwszą operację przepukliny pachwinowej wykonałem będąc jeszcze na studiach medycznych (1978) pod okiem doświadczonych chirurgów, którzy zechcieli mnie uczyć (dr med. Andrzej Kapała, dr med. Stanisław Prywiński, dr Jerzy Romanowski i wielu innych).  Poza chirurgią ogólną (operacje narządów jamy brzusznej) największe doświadczenie zawodowe mam w operacjach ściany brzucha (przepukliny, plastyka brzucha) oraz chirurgicznym leczeniu otyłości.  Doświadczenie nabywałem wraz z latami operowania pacjentów. Praca kliniczna łączyła się z naukową; pierwsza publikacja z chirurgii przepuklin rok 1989; pierwszy pacjent zoperowany z powodu otyłości – rok 2003.

Stanisław Dąbrowiecki - ZnanyLekarz.pl

Operując przepukliny wykorzystuję wszystkie dostępne techniki - dostosowując metodę operacyjną do stanu pacjenta. Stosuję najnowsze techniki operacyjne, nowoczesne materiały i narzędzia. Operacje wykonuje w luksusowym prywatnym szpitalu Eskulap w Osielsku pod Bydgoszczą.

Artykuł z GW (10.02.2023) napisany na podstawie wywiadu ze mną

Aktualne terminy konsultacji

SMS o treści BEZSIATKI na tel. 603751335

Podam: terminy, nr telefonów do rejestracji i adresy miejsc konsultacji, podsumowanie informacji o operacji przepukliny bez siatki

Sprawdź, gdzie operuję. Miejsce jest wyjątkowe!

Konsultacje on-line

Masz przepuklinę pachwinową (rozpoznanie potwierdzone przez lekarza i/lub USG) i jesteś jest zdrowy/a -  termin operacji ustalę podczas konsultacji on-lineOmówię metodę i organizację leczenia. Termin rozmowy: SMS lub tel. +48 603751335. Więcej

Aplikacje: WhatsApp, Messenger, Skype, inne