SIATKA PRZEPUKLINOWA

Tworzywa syntetyczne wykorzystuje się w operacjach przepuklin, żeby poprawić wyniki leczenia. Tak, aby było mniej nawrotów przepuklin i żeby miejsce operowane nie bolało. Niestety, nie zawsze tak się udaje.

Dlaczego materiały syntetyczne w chirurgii?

Zalety operacji przepukliny pachwinowej z siatką

Chirurdzy zaczęli stosować siatki do operacji przepuklin, gdyż tradycyjne metody były skomplikowane, wymagały precyzji i doświadczenia. Gdy robiono to niestarannie lub pośpiesznie - często kończyły się przewlekłym bólem i nawrotem przepukliny. Zastosowano siatki, co uprościło operacje. 

Umiejętne zastosowania siatki pozwala na:

Siatki są z materiału syntetycznego. Co to jest ?

Materiały syntetyczne są wytwarzane od początku do końca przez człowieka – głównie z ropy naftowej i węgla.  Z włókien syntetycznych robione są siatki przepuklinowe. 

Materiał syntetyczny powstaje w procesie polimeryzacji. Jest to reakcja chemiczna, podczas której związki chemiczne mające małą masę lub mieszaniny kilku takich związków - łączą się ze sobą.

6 błędów siatki

6 grzechów głównych siatki w chirurgii przepuklin pachwinowych, czyli gdzie niebezpieczeństwa


Dla jasności: siatka sama w sobie rzadko jest przyczyną powikłania; zwykle wynika to z nieumiejętnego jej stosowania. Ale..bywa jednak też, że siatka jest źle skonstruowana lub jest ze szkodliwego materiału. 

1. Ból w miejscu wszczepienia siatki

Ból po operacji przepukliny to poważny problem, dotykający co najmniej co 10. -20. operowaną osobę. Gdy ból po operacji nie ustępuje po 3 miesiącach - zwiastuje to poważny problem, gdyż jest to ból przewlekły, który sam nie ustąpi. Przyczyną bólu jest zwykle stałe drażnienie nerwu. Powstaje to w przypadku, gdy w czasie operacji uszkodzono osłonkę nerwu lub przyszyto nerw do siatki lub jest uwięziony w węźle szwu. W takim przypadku objawy nie ustępują a usuwa je jedynie operacja.  

Nerw – długi cienki, leżący w poprzek siatki jest z nią zrośnięty  (całość usunięto w czasie ponownej operacji). To była przyczyna nieznośnych bólów pooperacyjnych.

Przyczyną nieznośnego bólu może być złe umocowanie siatki – np. użycie nie wchłaniających się zszywek. Obok zdjęcia z usuwania siatki z mocowanej metalowymi zszywkami, które (co oczywiste) bolały chorego. Ból, uczucie stałej przeszkody był nie do wytrzymania. W czasie operacji okazało się, że metalowych zszywek jest bardzo dużo, były ostre, kłuły. Sama siatka była sztywna i niedopasowana do ciała młodego człowieka. Jedynym rozwiązaniem było usunięcie siatki z zszywkami. 

Usuwanie siatki to zwykle  rozległa operacja i ciało jest okaleczone. Po usunięciu siatki może powstać nawrót przepukliny. Nie wykluczone, że chorego czeka kolejna operacja; na siatkę już się nie zdecyduje.

Jak często jest przewlekły ból (trwa ponad 3 miesiące od operacji) po operacji przepukliny pachwinowej?  zobacz

2. Podtrzymywanie zakażenia

Zakażenie rany po wszczepieniu siatki jest trudne do wyleczenia, gdyż powierzchnia siatki jest zasiedlona bateriami. Bakterii - wprowadzone podczas operacji - praktycznie nie można usunąć (zabić). Między włóknami siatki jest niewiele naczyń krwionośnych a antybiotyki docierają drogą krwi. Bakterie na siatce tworzą tzw. biofilm; trudną do usunięcia warstwę. Wyleczenie jest możliwe jedynie poprzez usunięcie siatki. Zakażenie oporne na leczenie występuje rzadziej, gdy operacja jest bez siatki. Oczywiście możliwe jest zakażenie toczące się wokół szwów. Ponownie, dopiero usunięcie szwów powoduje wyleczenie. Zakażenie  po operacji przepukliny z siatką występuje u około 5 osób na 100 operowanych (5%).

zakażona siatka usuwana w czasie operacji

usuwanie zakażonej siatki z ściany brzucha

przetoka ropna do siatki

kanał ropny z zakażonej siatki do skóry i usunięcie zakażonej siatki 

bakterie na powierzchni siatki

bakterie pomiędzy włóknami wszczepionej siatki


zakażona siatka przebiła się przez skórę

zakażona siatka po wielu latach przebiła się przez skórę

3. Siatka kurczy się i twardnieje

Każda siatka wszczepiona do organizmu ulega obkurczeniu. Wszczepia się siatki odpowiednio większe, tak aby zmniejszenie wymiarów siatki nie groziło nawrotem przepukliny. Niekiedy jednak obkurczanie jest bardzo nasilone. Siatka zmienia się wówczas w twardą skorupę. Powoduje to bóle, uczucie twardego ciała obcego, niekiedy przemieszczającego pod skórą. Taka siatka nie zapobiega przed nawrotem przepukliny. Siatka musi być usunięta operacyjnie. Nowoczesne siatki są "lekkie", czyli na taką samą powierzchnię mają mniej tworzywa syntetycznego. Ich luźne utkanie powoduje, że ryzyko usztywnienia ściany brzucha jest małe, ale nie wykluczone.

Na zdjęciach stwardniałe, obkurczone siatki usunięte w czasie ponownych operacji.

4. Siatka wrasta do sąsiednich narządów

Wszczepiona siatka powoduje reakcję organizmu – miejscowy stan zapalny. Nie jest to złe, gdyż dzięki temu siatka silnie przyrasta w miejscu wszczepienia. Niebezpieczeństwo powstaje, gdy siatka uwalnia się z miejsca jej umocowania oraz przemieszcza się w jamie brzusznej. Najczęściej siatka przedostaje się do pęcherza moczowego, ale może też dostać się do jelita cienkiego, grubego czy też innego narządu. Proces taki trwa wiele miesięcy lub lat. W tym czasie pacjent źle się czuje, ma stale bóle brzucha. Gdy siatka dostaje się do pęcherza objawem jest nawracające zapalenie. Gdy siatka przedostaje się do jelita – utrudnia przechodzenie treści jelitowej.

Poniżej nagłówki kilku prac naukowych opisujących przemieszczenie się siatek do innych narządów – szczególnie pęcherza moczowego. Takich publikacji jest dużo więcej. W rogu zdjęcie siatki, która zawędrowała do wnętrza jelita (zdjęcie z wziernikowania, kolonoskopii).

5. Powoduje zrosty wewnątrzbrzuszne

Po zastosowaniu siatki przy naprawie przepukliny i ułożeniu jej w pobliżu wnętrza jamy brzusznej mogą to spowodować  zrosty wewnątrzbrzuszne. Tak jest szczególnie często przy zastosowaniu korków z siatki (metoda Rutkowa), układaniu siatki głęboko w ścianie brzucha (w tzw. przestrzeni przedotrzewnowej) lub wewnątrz brzucha (w trakcie operacji laparoskopowej). Każda operacja wewnątrz jamy brzusznej powoduje jakieś zrosty; niewielkie, małe lub duże.  Każdy zrost , szczególnie przy kontakcie z materiałem obcym (siatka, wkrętką mocującą siatkę, szew) może być przyczyną przewężenia jelita, co zaburza jego funkcjonowanie. Dochodzi wówczas do niedrożności (skrętu) jelita. Objawy skrętu jelit to: nudności, wymioty, wzdęcie i bóle skurczowe brzucha, odwodnienie, stopniowe pogarszanie się stanu pacjenta. W takim przypadku pomóc może jedynie pilna operacja i rozdzielenie zrostów.

Na zdjęcia zrost siatki z jelitem oraz zrosty w jamie brzusznej (jelita zrośnięte ze ścianą brzucha) 

6. Siatka działa uczulająco (?)

Zdarza się, że pacjenci z nawrotem przepukliny podają, że siatka się u nich "nie przyjęła". Oznaczałoby to wystąpienie reakcji alergicznej. Uczulenie na siatki chirurgiczne jest jednak wyjątkowo rzadkie. Ja nigdy takiego nie spotkałem. To, co opisywane jest (też przez lekarzy) jako uczulenie - było najprawdopodobniej zakażeniem siatki z typowymi objawami.

Pojawią się doniesienia, że uczulenie jednak czasami występuje "Siatki przepuklinowe (z materiałów takich jak polipropylen, Gore-tex lub poliester) mogą prowadzić do reakcji alergicznych u niektórych osób. Reakcje te mogą objawiać się stanem zapalnym w miejscu wszczepienia siatki, gromadzeniem się płynu, swędzeniem, wysypką, objawami grypopodobnymi, kaszlem lub katarem." Nie wykluczam oczywiście tego, ale sam się z tym nie spotkałem.

Siatka może uszkodzić: jądra, mięśnie, powrózek nasienny (bezpłodność)

Wadliwe siatki przepuklinowe

Bywa, że w pogoni za zyskami firmy wprowadzają do sprzedaży niedostatecznie sprawdzone produkty medyczne. Dotyczy to też siatek przepuklinowych. Firmy mają o co walczyć: rocznie na świecie sprzedaje się siatki przepuklinowe za 4,7 miliarda dolarów. 

 24.837

 tyle postępowań sądowych toczyło się w USA na koniec 2023 roku w sprawach o odszkodowania za szkodliwe siatki przepuklinowe

Po pewnym czasie okazuje się pacjenci, u których zastosowano nową siatkę mają często powikłania (np.: bóle, ropienie ran, itd). Lekarze widzą gorsze wyniki operacji. W Polsce przechodzi to prawie niezauważone; często pretensje są raczej do lekarzy. 

W USA takie sytuacje kończą się procesami sądowymi przeciw producentom wadliwych siatek.

Procesy w USA przeciw producentom siatek do przepuklin styczeń 2024 (niektóre)

Firmy wycofują ze sprzedaży wadliwe siatki - rok, nazwa siatki

siatka Physiomesh firmy Ethicon była używany również u polskich pacjentów

Przepuklina? Niestety, konieczna operacja

Skorzystaj z pomocy doświadczonego chirurga 

SMS o treści BEZSIATKI na tel. 603751335

Podam: terminy, nr telefonów do rejestracji i adresy miejsc konsultacji, podsumowanie informacji o operacji przepukliny bez siatki

Sprawdź, gdzie operuję. Miejsce jest wyjątkowe!

Konsultacje on-line

Masz przepuklinę pachwinową (rozpoznanie potwierdzone przez lekarza i/lub USG) i jesteś jest zdrowy/a -  termin operacji ustalę podczas konsultacji on-lineOmówię metodę i organizację leczenia. Termin rozmowy: SMS lub tel. +48 603751335. Więcej

Aplikacje: WhatsApp, Messenger, Skype, inne

Aktualne terminy konsultacji

Jisova B, Wolesky J, Strizova Z, de Beaux A, East B. Autoimmunity and hernia mesh: fact or fiction? Hernia. 2023 Aug;27(4):741-749

- Niewiele jest dowodów na to, że siatka polipropylenowa stosowana w chirurgii przepuklin może prowadzić do chorób autoimmunologicznych.

- Różne czynniki wyzwalające, predyspozycje genetyczne i powszechność występowania przepuklin utrudniają ustalenie związku przyczynowego pomiędzy siateczką przepuklinową a chorobami autoimmunologicznymi.

- Badania nie wykazały metodami naukowymi nadwrażliwości, alergii lub chorób autoimmunologicznych spowodowanych siatką chirurgiczną.

- Retrospektywne badania kohortowe i opisy przypadków mają ograniczenia w powiązaniu siatki przepuklinowej z chorobą autoimmunologiczną ze względu na czynniki zakłócające, takie jak palenie tytoniu i historia choroby.

- Biomateriały mogą powodować reakcje na ciała obce, ale reakcje przewlekłe niekoniecznie wskazują na chorobę autoimmunologiczną.

Close
Lp. Pierwszy Autor Tytuł Źródło Rok
1 ЮЮ Лымарь Результаты послеоперационного периода у больных после модифицированной реконструкции пахового канала: наблюдательное когортное исследование Кубанский научный медицинский вестник 2024
2 KH Rajah Open Hernia Repair Hernia Updates and Approaches 2023
3 HGH Elgohary Open inguinal hernia repair Comparative study between external oblique aponeurosis flab herniorrhaphy versus lichtenstein tension free hernioplasty bu.edu.eg 2023
4 R Alfaro-Alonso Hernioplastia inguinal con tejido autólogo. Técnica de Mohan Desarda Revista Médica Electrónica 2023
5 A Ndong Acute postoperative complications increase the risk of recurrence and chronic pain after inguinal hernia surgery: A single-center retrospective analysis Journal of Abdominal Surgery 2023
6 A Das Evaluation of Desarda technique in inguinal hernia repair International Surgery Journal 2023
7 MB HABOUBACAR Hernies de l'Aine non Compliquées dans un Hôpital de District au Niger: Diagnostic et Traitement HEALTH SCIENCES AND DISEASE 2023
8 AY Mohamedahmed SP9. 11 Comparison of non-mesh Desarda technique versus Lichtenstein technique for inguinal hernia repair: A systematic review and meta-analysis of 14 … British Journal of Surgery 2023
9 NK Mirza Comparison Between Short Term Outcomes of Lichtenstein and Desarda Repair for Inguinal Hernia Pakistan Journal of Medical Sciences 2023
10 DK Pandey Outcome of Desarda Repair under Spinal Anaesthesia versus Local Anaesthesia in the Management of Primary Inguinal Hernia Repair” ijdmsrjournal.com 2023
Close