Metoda Bassiniego

Metoda wprowadzona przez włoskiego chirurga Eduarda Bassiniego (1844 – 1924); wykonywana od końca XIX wieku. Stanowiła przełom w skutecznym leczeniu przepuklin. Przed epoką materiałów syntetycznych była najczęściej stosowaną metodą operacyjna w leczeniu przepuklin pachwiny.

Metoda jest historyczna, ale stanowiła kiedyś przełom w leczeniu przepuklin

Metoda Bassiniego polega na jednowarstwowym wzmocnieniu tylnej ściany kanału pachwinowego z wykorzystaniem potrójnej warstwy (dwóch mięśni i powięzi).

metoda Bassiniego

 Początek zabiegu jest typowy: rana operacyjna ma od 6 do 10 cm i jest po stronie przepukliny, równolegle i ponad więzadłem pachwinowym. Po rozpreparowaniu tkanki podskórnej odsłania się rozcięgno mięśniowe, co stanowi przednią ścianę kanału pachwinowego. Poprzez nacięcie tej powięzi otwiera się kanał pachwinowy. Wypreparowany worek przepuklinowy odprowadza się do jamy brzusznej (lub podwiązuje i odcina). Kolejno wzmacnia się tylną ściany kanału pachwinowego oraz zwęża miejsce, gdzie powrózek nasienny przechodzi przez ścianę brzucha (tzw. pierścień głęboki kanału pachwinowego).

Przepuklina? Niestety, konieczna operacja

Skorzystaj z pomocy doświadczonego chirurga 

Wyniki leczenia podane przez Bassiniego

W latach 1884 -1889 Eduardo Bassini zoperował 216 pacjentów.  Podał, że w 11 przypadkach rana po operacji ropiała (5,1%). Wystąpiło TYLKO 5 nawrotów przepuklin (2,3%).  

Nawet współcześnie ten wynik (2,3% nawrotów) jest BARDZO dobry!

Obecnie metoda Bassiniego jest krytykowana. Wielu chirurgów uważa, że nie należy ją stosować: powoduje silny ból pooperacyjny i częste nawroty przepuklin. W opublikowanych w ostatnich 20 latach pracach nawrotów po operacji Bassiniego było od 2,9% do 25%. Przyczyną tak dużych różnic w wynikach jest to, że prawie każdy chirurg operuje „po swojemu”  – zwykle nadmiernie ją upraszcza.

Są jednak opinie, że Bassini nie podał prawdziwych wyników - trochę je "podkolorował" (faktycznie miał więcej nawrotów). Prawdą jest, że współcześnie najlepsi chirurdzy nie byli w stanie uzyskać sposobem Bassiniego tak dobrych wyników. 

Zostało opisanych ok. 150 modyfikacji operacji Bassiniego, stąd w większości przypadków wykonywane są operacje „typu Bassiniego” – znacznie odbiegające od oryginalnej metody.  Nie tak dawno, wielu chirurgów uważało, że operując tak, jak robił to Bassini – można skutecznie i trwale wyleczyć przepuklinę pachwiny.

Aktualne terminy konsultacji

SMS o treści BEZSIATKI na tel. 603751335

Podam: terminy, nr telefonów do rejestracji i adresy miejsc konsultacji, podsumowanie informacji o operacji przepukliny bez siatki

Sprawdź, gdzie operuję. Miejsce jest wyjątkowe!

Konsultacje on-line

Masz przepuklinę pachwinową (rozpoznanie potwierdzone przez lekarza i/lub USG) i jesteś jest zdrowy/a -  termin operacji ustalę podczas konsultacji on-lineOmówię metodę i organizację leczenia. Termin rozmowy: SMS lub tel. +48 603751335. Więcej

Aplikacje: WhatsApp, Messenger, Skype, inne

W każdej metodzie, po otwarciu kanału pachwinowego:

 (1) wypreparowuje się (wydziela z otoczenia) worek przepuklinowy i 

(2) przesuwa wraz z zawartością do wnętrza brzucha (tak, aby zniknął w środku). 

Gdy przepuklina jest bardzo duży, lub była konieczność jego otwarcia (np. dla rozdzielenia zrostów) wówczas worek u podstawy podwiązuje się i to co powyżej - odcina. Pozostały kikut worka również przesuwa się do wnętrza brzucha. 

Przecinanie jest gorsze, gdyż przecięta tkanka (otrzewna) jest dobrze unerwiona i po zabiegu miejsce takie bardziej boli. Dalsze postępowanie zależne jest od wybranej metody operacyjnej.

Close