Odmiany metody Bassiniego

Różnica: odmienne położenie powrózka nasiennego 

W każdej z tych metod początek zabiegu jest taki sam.

Metoda Halsteda (Potemskiego)

Naprawa kanału pachwinowego, tak jak w metodzie Bassiniego. Jedyna różnica polega na tym, że zeszycie przedniej ściany kanału pachwinowego (rozcięgna mięśniowego) przebiega pod powrózkiem. Tym sposobem tylna i przednia ściana kanału pachwinowego są połączone ze sobą a sam kanał pachwinowy zostaje zlikwidowany. Powrózek jest ułożony w podskórnej tkance tłuszczowej.


Metoda Girarda

Analogicznie, jak w metodzie Halsteda zostaje zlikwidowany kanał pachwinowy. Tylna i przednia ściana kanału przylegają do siebie. Powrózek nasienny wydostaje się do tkanki podskórnej w najniższej części szwów zamykających tylną ścianę kanału pachwinowego.


Metoda Kirchnera

Podobnie jak w met. Halsteda – ściany przednia i tylna kanału pachwinowego przylegają do siebie, kanał pachwinowy zostaje zlikwidowany. Powrózek jest wyprowadzony do tkanki podskórnej w górnej części rany, powyżej swojego ujścia z jamy brzusznej (pierścienia pachwinowego głębokiego). Pod zeszytą powięzią powrózek jest ułożony esowato.

Różnica: odmienne wzmocnienie tylnej ściany kanału pachwinowego

Metoda McVay’a

Mięśnie i powięzie – zamiast do więzadła pachwinowego – są przyszywane do głębiej leżącego więzadła na kości (Coopera). Nacięcie na przedniej ścianie pochewki mięśnia prostego brzucha zmniejsza napięcie tkankowe powstające przy takiej rekonstrukcji. 


Metoda Marcy’ego

Nie dokonuje się wzmocnienia całej tylnej ściany kanału pachwinowego a jedynie zwęża miejsce, w którym powrózek wchodzi z jamy brzusznej – pierścień pachwinowy głęboki. ​

Podane opisy metod operacyjnych oraz różnice między poszczególnymi metodami są podane w znacznym uproszczeniu.

Przepuklina? Niestety, konieczna operacja

Skorzystaj z pomocy doświadczonego chirurga 

Wyniki leczenia modyfikacjami metody Bassiniego

Opisane powyżej metody obarczone są dużym odsetkiem niepowodzeń: nawrotów przepuklin i bólu pooperacyjnego (podwyższone napięcie zeszywanych tkanek). Metody te traktowane są jako historyczne, których obecnie nie powinno się stosować.

Są jednak tacy chirurdzy, którzy uważają, że doświadczenie zebrane w trakcie długiej praktyki zawodowej – setki, nawet tysiące wykonanych operacji – pozwala im na uzyskanie dobrych wyników. Ja, co do tego jestem sceptyczny.

Aktualne terminy konsultacji

SMS o treści BEZSIATKI na tel. 603751335

Podam: terminy, nr telefonów do rejestracji i adresy miejsc konsultacji, podsumowanie informacji o operacji przepukliny bez siatki

Sprawdź, gdzie operuję. Miejsce jest wyjątkowe!

Konsultacje on-line

Masz przepuklinę pachwinową (rozpoznanie potwierdzone przez lekarza i/lub USG) i jesteś jest zdrowy/a -  termin operacji ustalę podczas konsultacji on-lineOmówię metodę i organizację leczenia. Termin rozmowy: SMS lub tel. +48 603751335. Więcej

Aplikacje: WhatsApp, Messenger, Skype, inne

W każdej metodzie, po otwarciu kanału pachwinowego:

 (1) wypreparowuje się (wydziela z otoczenia) worek przepuklinowy i 

(2) przesuwa wraz z zawartością do wnętrza brzucha (tak, aby zniknął w środku). 

Gdy przepuklina jest bardzo duży, lub była konieczność jego otwarcia (np. dla rozdzielenia zrostów) wówczas worek u podstawy podwiązuje się i to co powyżej - odcina. Pozostały kikut worka również przesuwa się do wnętrza brzucha. 

Przecinanie jest gorsze, gdyż przecięta tkanka (otrzewna) jest dobrze unerwiona i po zabiegu miejsce takie bardziej boli. Dalsze postępowanie zależne jest od wybranej metody operacyjnej.

Close