Metoda Desarda

Przy przepuklinie ściana kanału pachwinowego, która oddziela kanał pachwinowy od wnętrza brzucha jest osłabiona, może być dziurawa. Osłabienie może być w miejscu przechodzenia przez ścianę brzucha powróżka nasiennego (dochodzi do poszerzenia tego wejścia) lub na tylnej ścianie kanału pachwinowego. To są przyczyny przepuklin pachwiny. Przednia ściana kanału pachwinowego jest zwykle zdrowa, silna. Naprawa sposobem Desardy polega na przemieszczeniu tej zdrowej tkanki w miejsce uszkodzonej.

Przepuklina pachwinowa polega na wydostawaniu się przez kanał pachwinowy zawartości jamy brzusznej pod skórę w pachwinie lub do worka mosznowego. Początek operacji jest podobny.

Piewszy etap operacji przepukliny pachwinowej

Otwarty worek przepuklinowy, podwiązywany u podstawy.

 W każdej metodzie, po otwarciu kanału pachwinowego wypreparowuje się (wydziela z otoczenia) worek przepuklinowy i przesuwa wraz z zawartością do wnętrza brzucha (tak, aby zniknął w środku). 

Gdy przepuklina jest bardzo duża, lub była konieczność otwarcia przepukliny (np. dla rozdzielenia zrostów) wówczas worek u podstawy podwiązuje się i to co powyżej - odcina. Pozostały kikut worka również przesuwa się do wnętrza brzucha. Przecinanie jest gorsze, gdyż przecięta tkanka (otrzewna) boli. Dalsze postępowanie zależne jest od wybranej metody operacyjnej.

W metodzie Desardy wzmocnienia tylnej ściany kanału pachwinowego wykorzystane są do tego własne tkanki chorego

Tak wygląda zdrowe rozcięgno mięśniowe przedniej ściany kanału pachwinowego, którym można wzmocnić tylną ścianę kanału pachwinowego. Kreski – to przebieg włókien w obrębie rozcięgna mięśnia. 

Początkowe etapy operacji przepukliny pachwinowej przebiegają tak samo, niezależnie od stosowanej metody. Kanał pachwinowy zostaje otwarty poprzez rozcięcie rozcięgna (przedniej ściany kanału pachwinowego na dwie części). Odsłaniany jest worek przepuklinowy („wypreparowany”), jeżeli w przepuklinie są jelita – przesuwane są do jamy brzusznej. Bardzo duży worek przepuklinowy się wycina, mniejsze worki – zagłabia się do jamy brzusznej. Kolejne etapy są różne w zależności od metody operacji.

Po przecięciu skóry i tkanki podskórnej nad kanałem pachwinowym – rozcięta zostaje przednia ściana kanału pachwinowego – rozcięgno mięśnia skośnego brzucha

Górno-przyśrodkowa część rozdzielonego rozcięgna zostaje przyszyta do więzadła pachwinowego

Rozcięgno, które było od przodu do kanału pachwinowego zostaje przemieszczone i tworzy tylną ścianę kanału. Osłania kanał pachwinowy od wnętrza jamy brzusznej.

Po takim zeszyciu w połączonych tkankach (rozcięgno mięśnia oraz więzadło pachwinowe) jest duże napięcie. Za jakiś czas jedna lub obie zeszyte części na pewno w jakimś miejscu by się rozdarły i doszło by do nawrotu przepukliny. W celu zlikwidowania tego napięcia 3 cm powyżej i równolegle do linii szwów wykonuje się podłużne nacięcie powięzi. Powstaje pasek powięzi – obu końcami połączony z własną tkanką.  Aby powstały pasek nie zwęził się - przyszywa się jego górną brzeg do leżącego pod spodem mięśnia.

Końcowy efekt operacji Desarda

pasek wzmacniającego ścianę kanału pachwinowego; oba zdjęcia jednakowe, ale po stronie prawej dodano oznaczenia


Wzmacniający pasek na na obu końcach nie jest odcinany i jest  połączony z tkankami.  W trakcie ruchów tułowia ulega naprężaniu -  stale "pracuje". Dzięki temu pasek rozcięgna nie ulega zanikowi.


Dr Mohan Desarda operuje przepuklinę

Film wykonany podczas operacji pokazowej wykonanej przez M. Desardę.  

Dr Mohan Desarda w Bydgoszczy

Dr M. Desarda w 2005 roku prowadził w Bydgoszczy szkolenie i wykonywał pokazowe operacje. 

Wyniki operacji metodą Desardy

Badania przeprowadzone w kierowanej przeze mnie Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM UMK dowodzą, że jest to dobra metoda operacyjna.

Chorzy po operacji przez 3 lata byli kontrolowani. Wyniki ich leczenia były takie same, jak po wszczepieniu siatki w met. Lichtensteina: podobnie niewielki był odestek nawrotów przepuklin (2-3%) oraz małe bóle pooperacyjne. 

Badanie wykazało, że nie było  różnicy w czasie powrotu do formy fizycznej, powrotu do aktywności domowe, zawodowej i sportowej. Nawroty przepukliny po operacji Desardy wystąpiły jedynie, gdy operację przeprowadził chirurg z małym doświadczeniem operacyjnym. Wyniki badania prawie 300 chorych – obserwowanych po operacji przez minimum 3 lata – zostały opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie medycznym. Pierwsza strona publikacja w piśmie World Journal of Surgery (po ang.) jest obok.

Prac naukowych na temat leczenia met. Desarda jest niewiele (ale co roku liczba wzrasta). Nie można niestety liczyć na to, że badania sfinansuje jakiś producent siatek

Na swojej oficjalnej stronie dr Desarda wskazuje m. in. mnie, jako osobę rekomendowaną do wykonywania operacji swoją techniką.

Aktualne terminy konsultacji

SMS o treści BEZSIATKI na tel. 603751335

Podam: terminy, nr telefonów do rejestracji i adresy miejsc konsultacji, podsumowanie informacji o operacji przepukliny bez siatki

Sprawdź, gdzie operuję. Miejsce jest wyjątkowe!

Konsultacje on-line

Masz przepuklinę pachwinową (rozpoznanie potwierdzone przez lekarza i/lub USG) i jesteś jest zdrowy/a -  termin operacji ustalę podczas konsultacji on-lineOmówię metodę i organizację leczenia. Termin rozmowy: SMS lub tel. +48 603751335. Więcej

Aplikacje: WhatsApp, Messenger, Skype, inne

W każdej metodzie, po otwarciu kanału pachwinowego:

 (1) wypreparowuje się (wydziela z otoczenia) worek przepuklinowy i 

(2) przesuwa wraz z zawartością do wnętrza brzucha (tak, aby zniknął w środku). 

Gdy przepuklina jest bardzo duży, lub była konieczność jego otwarcia (np. dla rozdzielenia zrostów) wówczas worek u podstawy podwiązuje się i to co powyżej - odcina. Pozostały kikut worka również przesuwa się do wnętrza brzucha. 

Przecinanie jest gorsze, gdyż przecięta tkanka (otrzewna) jest dobrze unerwiona i po zabiegu miejsce takie bardziej boli. Dalsze postępowanie zależne jest od wybranej metody operacyjnej.

Close