Ból przewlekły po operacji przepukliny jest częstym problemem.

inguinal painJak często ból przewlekły po operacji przepukliny pachwiny?

Tu zestawienie zbiorcze wielu prac poświęconych ocenie częstości bólu pooperacyjnego. Po prawej stronie w nawiasach podany jest procent chorych z bólem; skrajne watości to 0 (nikt nie odczuwał bólu) do 42% – prawie co druga osoba po operacji odczuwała ból. Wyniki badaczy znacznie się różnią – ale na pewno problem istnieje.

 

ból przewlekłyWg innych zbiorczych podsumowań częstość występowania przewlekłego bólu po operacji przepukliny wynosi od 11,2% do 50%. Szacuje się, że po 2 do 3 lat po operacji przepukliny bólu nadal utrzymuje się u około 16% operowanych – czyli co 6. osoby.

Co sprzyja pojawieniu się bólu po operacji?

metoda operacji, obecność powikłań pooperacyjnych oraz stosowanie znieczulenia ogólnego.

Przewlekły ból po operacji przepukliny może znacząco pogroszyć jakość życia pacjenta. Poniżej niektóre publikacje na ten temat i wnioski autorów.

Tytuł autor rok wynioski
Chronic Pain After Inguinal Hernia Repair Kehlet 2010 Przewlekły ból może wystąpić u 5–10% pacjentów. Mało danych naukowych na temat leczenia przewlekłego bólu. Przewlekły ból jest najważniejszym wynikiem do poprawy.
Chronic Pain after Inguinal Hernia Repair Mallikarjuna Manangi 2014 Wysoka częstość występowania przewlekłego bólu, znaczący wpływ prewencyjnego znieczulenia i znieczulenia miejscowego, znaczenie intraoperacyjnej identyfikacji i ochrony wszystkich nerwów pachwinowych.
CHRONIC POSTOPERATIVE PAIN AFTER ANTERIOR INGUINAL HERNIA REPAIR A. Bravo 2021 Pacjenci po obustronnej hernioplastyce doświadczają większych powikłań i większego bólu początkowego, ale nie po trzecim miesiącu pooperacyjnym. Nie zaobserwowano różnic w przewlekłym bólu między przepuklinami pierwotnymi a nawrotowymi.
Chronic pain after hernia surgery – An Informed Consent Issue S. Aroori 2007 Przewlekły silny ból wystąpił u 10% procent pacjentów po pierwotnej otwartej operacji przepukliny pachwinowej. Większość pacjentów została skutecznie leczona przez terapeutyczne wstrzyknięcie w punkt maksymalnego bólu. 3/4 pacjentów było całkowicie wolnych od bólu po 45 miesiącach obserwacji.
Chronic pain following inguinal hernia repair B. Page 2009 Przewlekły silny ból utrzymuje się u większości pacjentów po 30 miesiącach od operacji. Pacjenci z bardziej nasilonym bólem przedoperacyjnym doświadczają większej korzyści w zakresie redukcji bólu. Nie ma wyraźnej ogólnej korzyści z używania siatki częściowo wchłanialnej (PA) w porównaniu ze standardową siatką.
Early pain after laparoscopic inguinal hernia repair. A qualitative systematic review M. Tolver 2012 Umiarkowany do silnego ból po laparoskopowej operacji przepukliny pachwinowej, z określonymi procentami dla procedur TAPP i TEP. Dodatkowo, ból przedoperacyjny w spoczynku i przy kaszlu jako predyktory umiarkowanego do silnego bólu po TAPP.
Persistent postherniorrhaphy pain following inguinal hernia repair: A cross-sectional study of prevalence, pain characteristics, and effects on quality of life Tolga Ergönenç 2017 23,5% – taka częstość występowania przewlekłego bólu po operacji przepukliny pachwinowej. Ból zlokalizowany przy nacięciu chirurgicznym i promieniujący do moszny u mężczyzn. Ważna ocena bólu przed operacją. Jakość życia pacjentów z przewlekłym bólem po operacji przepukliny pachwinowej jest obniżona.