Trabucco herniaTechnika Trabucco to metoda naprawy przepukliny pachwinowej z siatką – ale bez użycia szwów, stosowana od 1989 roku. Kluczowym elementem tej techniki jest zastosowanie prekształconej protezy siatkowej, która jest umieszczana w kanale pachwinowym i rozciągana równomiernie, bez potrzeby mocowania szwami. Dzięki temu unika się tworzenia martwej przestrzeni, która może być przyczyną infekcji, bólu i nawrotów przepukliny.

Główną zaletą techniki Trabucco jest znaczące zmniejszenie ryzyka przewlekłej neuralgii (ból z uszkodzenia nerwów) pooperacyjnej, co jest niezwykle ważne z uwagi na potencjalny wpływ tego powikłania na aktywność zawodową i społeczną pacjenta. Kluczowe znaczenie ma tu identyfikacja i oszczędzanie trzech nerwów regionu pachwinowego, co pozwala na zmniejszenie ryzyka bólu w krótkim i długim okresie. Zastosowanie znieczulenia miejscowego wymusza na chirurgu dokładne rozpoznanie tych nerwów i zachowanie ich podczas operacji.

Stosuje się celowe przecięcie jednego lub więcej nerwów, gdy nie jest technicznie możliwe ich oszczędzenie (nie uszkodzenie) lub specjalne triki polegające na tworzeniu małych okienek na krawędzi protezy. To jest w celu uniknięcia wciągnięcia nerwów w tkankę bliznową.

Tutaj rysunki schematyczne https://tinstitute.tripod.com/TRABUCCO/default.html

I jak tą technikę oceniają sami Włosi?

Źródło: „Sutureless Repair for Open Treatment of Inguinal Hernia: Three Techniques in Comparison,” autorstwa Enke Baldini i współautorów, opublikowane w „Journal of Clinical Medicine” w 2024 roku.

Cel badania: Badanie miało na celu porównanie trzech technik bezszwowych w otwartej operacji przepukliny pachwinowej: techniki Trabucco, mocowania siatki klejem oraz zastosowania siatki samoprzylepnej. Skupiono się na ocenie powikłań pooperacyjnych, ostrego i przewlekłego bólu, a także czasu pobytu w szpitalu.

Metodologia: Przeprowadzono wieloośrodkowe, retrospektywne badanie na 1034 pacjentach z pierwotną jednostronną niepowikłaną przepukliną pachwinową, poddanych otwartej operacji przedniej bez użycia szwów. Analizowano dane pacjentów, w tym cechy związane z pacjentem, współistniejące choroby i przyjmowane leki, które mogły wpływać na wyniki operacji.

Wnioski:

  • Technika Trabucco, zwłaszcza z użyciem standardowej/ciężkiej siatki, znacząco zwiększa ryzyko krwiaków i ostrego bólu pooperacyjnego.
  • Duże przepukliny i terapia przeciwzakrzepowa są czynnikami ryzyka krwiaków i dłuższego pobytu w szpitalu.
  • Badanie sugeruje unikanie techniki Trabucco u pacjentów z dużymi przepuklinami i tych na terapii przeciwzakrzepowej.

Wnioski: Wyniki te mają kluczowe znaczenie dla chirurgów w wyborze odpowiedniej techniki operacyjnej przy leczeniu przepuklin pachwinowych, szczególnie uwzględniając indywidualne czynniki ryzyka pacjenta, takie jak wielkość przepukliny i stosowanie terapii przeciwzakrzepowej.

TrabuccoMoje podsumowanie: kiedyś technika wielce chwalona; byłem na spotkanich z p. Trabucco, który miał własną lecznicę (unikam słowa klinika, bo to absolutnie nadużywane) w Nowym Yorku, gdzie tylko operowano jedną metodą. Siatka twarda i sztywna, zupełnie nie na nasze czasy.