Przepuklina bez siatki

czyli o operacjach przepuklin pachwinowych bez użycia materiałów syntetycznych

Zastosowanie siatki przy naprawie przepukliny czasami powoduje niekorzystne następstwa – tutaj opisuje, jakie one mogą być.

Opis metod operacji przepukliny bez siatki oraz wyniki takiego leczenia: metoda Desardy, Shouldice oraz klasyczna Bassiniego i jej odmiany.

Tutaj są informacje o mnie; od 30 lat specjalizuję się w chirurgii przepuklin. Daty i miejsca konsultacji i operacji.

+48603751335

prof. Stanisław Dąbrowiecki