603751335

Siatka przy naprawie przepukliny w pachwinie

Czy wynik operacja przepukliny jest zawsze dobry?

 

Niestety NIE!

U części operowanych, niezależnie od metody (z siatką czy bez) mogą wystąpić powikłania:

 •  ból
 • zakażenie miejsca operowanego
 • zrastanie się tkanek (zrosty)
 • zablokowanie jelita cienkiego lub grubego (skręt jelit)
 • krwawienie
 • zbiorniki płynu w miejscu operowanym (surowiczaki)
 • nawrót przepukliny

 

 

siatka

Zalety operacji przepukliny z siatką

Używając siatkę chcemy uzyskać:
 • brak napięcia w zszywanych tkankach (tkanki nie są zbliżane na siłę); powoduje to mniej bólu i ma zabezpieczać przed nawrotem przepukliny
 • szybszy powrót do pełnej aktywności domowej, zawodowej i sportowej
 • mniejszy zakres preparowania tkanek; ograniczenie zakresu operacji ma zabezpieczać przed nadmiernym uszkodzeniem tkanek (mniej krwiaków w ranie, mniejsze ryzyko zakażenia, mniejszy uraz)

Niebezpieczeństwa operacji przepukliny z siatką

Ból

Może być trwający wiele miesięcy, nieustępujący (ból przewlekły). Przyczyną bólu może być zrost nerwu z siatką albo stałe drażnienie go. Powstaje to w przypadku, gdy w czasie operacji uszkodzono osłonkę nerwu lub przyszyto nerw do siatki. W takim przypadku objawy nie ustępują a usuwa je jedynie operacja. Ból przewlekły po operacji występuje u 1 osoby na 10 operowanych.

Poniżej zdjęcie nerwu nerwu – długi cienki – zrośniętego z siatką (całość usunięto w czasie ponownej operacji).

 

Przyczyną nieznośnego bólu może być złe umocowanie siatki – np. użycie nie wchłaniających się zszywek. Na zdjęciach poniżej zdjęcia z operacji usuwania siatki z takimi metalowymi zszywkami, które urażały chorego. Ból, uczucie stałej przeszkody był nie do wytrzymania. W czasie operacji (zdjęcie po lewej) okazało się, że mocowanie było nieprawidłowe. Zszywek jest bardzo dużo, były sztywne, dosłownie kłuły palec – ból musiał być dotkliwy. Sama siatka była sztywna i nie dopasowana do ciała młodego człowieka. Jedynym leczeniem jest usunięcie siatki z metalowymi mocowaniami. Jest to duża operacja i tkanki są okaleczone. Po usunięciu takiej siatki może powstać nawrót przepukliny. Nie wykluczone, że chorego czeka kolejna operacja. Pewnie na siatkę już się nie zdecyduje.

 

 

 

Zakażenie

Przyczyną jest zasiedlenie siatki bateriami, do czego dochodzi zwykle podczas samej operacji. Bakterii takich nie można usunąć, gdyż pomiędzy włókna siatki nie docierają antybiotyki. Wyleczenie jest możliwe jedynie poprzez usunięcie siatki. Mniejsze jest niebezpieczeństwo, gdy operacja jest bez siatki. Może wtedy wystąpić zakażenie utrzymujące się wokół szwów, ale jest to znacznie rzadsze (usunięcie szwów powoduje wyleczenie). Zakażenie  po operacji przepukliny z siatką występuje u 5 osób na 100 operowanych (5%).

Poniżej na zdjęciach: (1) bakterie pomiędzy włóknami wszczepionej siatki; (2) kanał ropny z zakażonej siatki do skóry i usuwanie zakażonej siatki (ciemny kolor to zabarwiona siatka, co stosuje się, aby łatwiej odszukać wszystkie jej części); (3) usuwanie zakażonej siatki z ściany brzucha; (4) zakażona siatka po wielu latach przebiła się przez skórę

1

2

3

4

 

 

Obkurczenie i usztywnienie siatki

Wielu chirurgów uważa, że każda siatka wszczepiona do organizmu ulega obkurczeniu. Wszczepia się siatki odpowiednio większe, tak aby zmniejszenie wymiarów siatki nie groziło nawrotem przepukliny.Niekiedy jednak ten proces jest bardzo nasilony. Siatka zmienia się wówczas w twardą, obkurczoną skorupę. Powoduje to bóle, uczucie twardego ciała obcego (niekiedy przemieszczającego się w tkankach). Oczywiście taka siatka nie zapobiega przed ponownym wystąpieniem przepukliny. Tak zmieniona siatka musi być usunięta operacyjnie.

Poniżej –  stwardniała, obkurczone siatki usunięte w czasie ponownych operacji

 

Zrosty wewnątrzbrzuszne

Po zastosowaniu siatki przy naprawie przepukliny mogą wystąpić zrosty wewnątrzbrzuszne. Zrosty występują częściej, gdy siatka sięga wnętrza jamy brzusznej. Tak jest szczególnie często przy zastosowaniu korków z siatki (metoda Rutkowa), układaniu siatki w przy ścianie brzucha (w tzw. przestrzeni przedotrzewnowej) lub wewnątrz brzucha (w trakcie operacji laparoskopowej). Zrosty w jamie brzusznej mogą być po każdej operacji wewnątrz brzucha. Niekiedy jednak, szczególnie gdy zrost powstaje przy kontakcie z materiałem obcym (siatka, wkrętką mocującą siatkę, szew), powodują one przewężenie jelita i zaburzają jego pracę. Prowadzi to wówczas do niedrożności (skrętu) jelita. Objawy skrętu jelit to: nudności, wymioty, wzdęcie i bóle skurczowe brzucha, odwodnienie, stopniowe pogarszanie się stanu pacjenta. W takim przypadku pomóc może jedynie pilna operacja i rozdzielenie zrostów.

Na zdjęcia zrosty w jamie brzusznej (jelita zrośnięte ze ścianą brzucha) oraz zrost siatki z jelitem.

Przemieszczenie siatki do narządów brzusznych

Wszczepiona siatka powoduje reakcję organizmu – miejscowy stan zapalny. Nie jest to złe, gdyż dzięki temu siatka silnie przyrasta w miejscu wszczepienia. Niebezpieczeństwo powstaje, gdy siatka uwolnienia się z miejsca jej umocowania oraz rozpoczyna przemieszczać się w jamie brzusznej. Najczęściej siatka przedostaje się do pęcherza moczowego, ale może też dostać się do jelita cienkiego, grubego czy też innego narządu. Proces taki trwa wiele miesięcy lub lat. W tym czasie pacjent źle się czuje, ma stale pobolewania brzucha. Gdy siatka dostaje się do pęcherza objawem może być nawracające zapalenie. Gdy siatka przedostaje się do jelita – utrudnia przechodzenie treści jelitowej.

Poniżej nagłówki kilku prac naukowych opisujących przemieszczenie się siatek do innych narządów – szczególnie pęcherza moczowego.Takich publikacji jest dużo więcej.

Przy operacji przepukliny nie użyto siatki – co się zmieni?

 


 • nie ma przemieszczenia, obkurczenie siatki, jej zakażenie, zbiorników płynu, poczucia ciała obcego

 • nie występuje ból przewlekły w następstwie kontaktu nerwów pachwiny z siatką (bo jej nie ma)

 • rzadko pieczenia, mrowienia (tzw. parestezje) przy zmianie pogody; bez siatki – tego nie ma lub jest znacznie łagodniejsze

 • niektóre powikłania – nawet, gdy wystąpią – mają lżejszy przebieg (zakażenie bez ciała obcego można łatwiej wyleczyć, nie wymaga usuwania siatki)

 • wieloletnie kontrole pacjentów wskazują, że po operacji bez siatki większe jest ryzyko: nawrotu przepukliny, bólu przewlekłego oraz dłuższy czas powrotu do sprawności; nie wszyscy ten pogląd podzielają (np. metoda Shouldice’a jest oceniana bardzo dobrze)