603751335

koszty leczenia

Jednostronna przepuklina pachwiny

znieczulenie miejscowe, nadzór lekarza anestezjologa, 2 godzinny pobyt po operacji w szpitalu, zaopatrzenie przepukliny “bez siatki” – koszt 5900
znieczulenie wykonane przez anestezjologa (do kręgosłupa lub ogólne) z pobytem w szpitalu do rana następnego dnia, rano kontrola lekarska – koszt 6800

Obustronna przepuklina pachwiny

Znieczulenie rdzeniowe lub ogólne – prowadzone przez anestezjologa, pobyt w szpitalu do 24 godzin, rano następnego dnia po operacji kontrola lekarska – koszt 8800 zł;  w znieczuleniu miejscowym nie wykonuje się operacji operacji obustronnej przepukliny pachwinowej. Dwuczasowa operacja polega na tym, że na początku wykonuje się operację jednej strony (np. tej przepukliny, która jest większa albo bardziej dokucza) a po kilku miesiącach, po całkowitym zagojeniu – operuje się drugą przepuklinę (w drugiej pachwinie). Zwykle odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić ok. 6 miesięcy.

Sytuacje specjalne

Przepuklina pachwinowa schodząca do moszny (mosznowa): jest trudna do zaopatrzenia bez wykorzystania siatki, ale niekiedy jest to wykonalne.

Nawrotowa przepuklina pachwinowa: jeżeli przy pierwszej operacji wszczepiono siatkę to niezwykle trudno (wręcz jest to niemożliwe), aby dokonać naprawę z wykorzystaniem jedynie tkanek własnych pacjenta. Reakcja wokół siatki jest tak duża, że uniemożliwia prawidłową naprawę bez wykorzystania istniejącej siatki lub wszczepienia nowej. Jeżeli pierwsza operacja była wykonana poprzez cięcie w pachwinie – ponowna rekonstrukcja powinna być laparoskopowa, od wnętrza jamy brzusznej. Wykorzystuje się wtedy do naprawy tkanki nie zmienione przez odczyn wokół siatki. Operacje laparoskopowe wykonywane są wyłącznie z siatką.

Przepuklina z ropieniem rany: przy aktualnym, toczącym się zakażeniu lub niedawno wyleczonym – postępowanie polega na usunięciu zakażonej siatki i wykonaniu naprawy z wykorzystaniem tkanek własnych pacjenta (są one wzmocnione poprzez odczyn zapalny, jaki toczył się przy zakażeniu) lub metodą laparoskopową (naprawa od wnętrza brzucha z siatką).​

Przepuklina jedno/obustronna u kobiety: jak najbardziej można zastosować zeszycie bez użycia siatki​